برنامه بازاریابی

09199163871-دستگاه شنود-دستگاه ضبط صدا-دستگاه ضبط صدا کوچک-دستگاه ضبط صدا مخفی-ردیاب -ردیاب خودرو -ردیاب شخصی-دستگاه ضبط مکالمات تلفن ثابت با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ 09199163871-دستگاه شنود-دستگاه ضبط صدا-دستگاه ضبط صدا کوچک-دستگاه ضبط صدا مخفی-ردیاب -ردیاب خودرو -ردیاب شخصی-دستگاه ضبط مکالمات تلفن ثابت یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

بازاریاب جدید

من عضو برنامه بازاریابی نیستم.

برای ایجاد حساب بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید. لطفا توجه نمایید شما به حساب مشتری متصل نیستید.

ادامه

ورود بازاریاب

من بازاریاب هستم.